K nemnoha unikátům, které připadají na vrub naší země, patří jeden velmi neblahý. Právě u nás proběhla největší epidemie parazitické améby, známé pod přívlastkem „mozkožroutská“. Proto se o nalezení léku snaží i čeští vědci.

Letní prázdniny roku 1962 se právě překulily do druhé poloviny, když jednu rodinu v Ústí nad Labem potkala tragédie. Jejich 12letý syn zemřel na prudký hnisavý zánět mozku a mozkových plen. Nemoc postupovala nesmírně rychle. Chlapec onemocněl 7. srpna a o dva dny později už byl v těžkém stavu přijat v nemocnici, kde za několik hodin zemřel. Meningitidy mívají takto dramatický průběh, takže by událost nevzbudila větší pozornost nebýt toho, že do konce prázdnin v Ústí nad Labem na hnisavý zánět mozku zemřel ještě další chlapec a 15letá dívka. Ani v jejich případě neuplynuly od prvních projevů nemoci více než tři dny do fatálního konce.

Z jedné soukromé tragédie byl…