„Má spoustu peněz a ráda vám je půjčí!“ oznámí do Vídně Karel z Lichtenštejna, který je zodpovědný za potrestání stavovských vzbouřenců. Císař Ferdinand II. po velkorysé nabídce Marie Magdaleny Trčkové roztaje a „vyškrtne“ jejího manžela ze seznamu zrádců! Hrozba, že Trčkové přijdou o svůj obrovský majetek, je tak zažehnána. Alespoň prozatím…

Má hezké a klidné dětství. Naučí se číst i psát a dostane standardní vzdělání aristokratky. Z Marie Magdaleny Lobkovicové (1569–1633), dcery Ladislava mladšího z Lobkovic (1537–1609), nakonec vyroste praktická a energická žena, která po své matce, luteránce, zdědí i obchodní talent. Lobkovicové tehdy patří k nejvlivnějším a nejbohatším šlechtickým rodům v Českém království a tomu odpovídá i výběr ženicha pro mladou Magdalenu. Jan Rudolf Trčka z Lípy (1557–1634) je víc než dobrá partie. Trčkové jsou evangelíci a i oni se mohou chlubit velkým…