Početné římské šiky řídnou. Vojáci couvají a už už se chystají k útěku. Situace na bojišti je kritická. Vše nasvědčuje tomu, že budou Kartágem poraženi. To by ovšem na římské straně nesměl válčit numidský náčelník Massinissa. Je to právě on, kdo zvrátí průběh bitvy u Zamy a zasadí geniálnímu vojevůdci Hannibalovi smrtící ránu. Jak se mu to povede?

 Mladičký numidský princ Massinissa (asi 238–148 př. n. l) může oči nechat na dívce stojící před ním. Jde o krásnou Sofonisbe (†203 př. n. l.), dceru vlivného kartaginského velitele. V dětství a mládí nemá hoch úplně na růžích ustláno. Vzhledem k tomu, že je synem panovníka jednoho z kmenů sousedícího s mocným Kartágem, stráví dospívání ve městě jako rukojmí. Zamiloval se tu do pohledné Sofonisbe a začal zde svoji briskní vojenskou kariéru,“ vypráví současný britský historik Adrian Goldsworthy.