Na revoluční Paříž padla noc. Po ulicích se potulují jen prostitutky a darebáci. Jedna podezřelá skupinka zamíří k paláci, kde jsou uloženy královské klenoty. Jejich majitel Ludvík XVI. je pod zámkem, jeho poklad však nedá leckomu spát.

Situace není v září 1792 pro přívržence revoluce zrovna růžová. Ludvík XVI. (1754–1793) je sice ve vězení, armáda royalistické koalice na hranicích Francie je však nebezpečnou hrozbou. Nezastaví ji ani teror rozpoutaný počátkem září 1792, velký masakr „protirevolučních živlů“ v Paříži. V této atmosféře se večer 11. září 1792 schází v centru města, před palácem na rohu dnešního náměstí Svornosti (Hôtel de la Marine), hlouček osob s nekalými úmysly. Už po několik let jsou zde uloženy poklady koruny, tedy vzácný nábytek, náčiní, královská zbroj, také korunovační klenoty a šperky. Právě na ty mají tito muži zálusk…