Lidské ostatky jsou do nich ukládány z nejrůznějších důvodů. Může jít o nedostatek místa na hřbitovech, nebo se jedná o oběti válek či středověkých epidemií. Vznikají ale také jako takzvané memento mori neboli upomínka dočasnosti pozemského života a pomíjivosti.

Přijměte naši pozvánku na procházku po nejznámějších evropských kostnicích, kde už jen samotné prostory vyvolávají v návštěvnících stísněné pocity. A co teprve jejich ponurá historie!

Posvátná půda

Místo: Sedlec, Česká republika

Období vzniku: 14. století

Počet ostatků: 40 000

Proslulá kostnice v Sedlci u Kutné Hory je podzemní kaplí hřbitovního kostela Všech Svatých, který pochází ze 14. století. Ten je původně součástí cisterciáckého opatství v Sedlci. Legenda vypráví, že jeden z tamních opatů se vrátí z diplomatické mise do Jeruzaléma s hrstkou posvátné hlíny. Rozpráší ji na klášterním hřbitově a tím se z něho stává Svaté…