Kdo nalezne bájné doly krále Šalamouna, stane se nejbohatším, ale také nejprokletějším člověkem na zemi. Tak praví legenda. Právě z těchto dolů čerpal král Izraelského království zlato a další drahé kovy na stavbu Prvního chrámu v Jeruzalémě. Kde doly leží? Co se v nich doopravdy těžilo? SVĚT NA DLANI zná odpověď.

Byl to král Šalamoun, kdo se rozhodl postavit v Jeruzalémě První chrám a přenést do něj archu úmluvy. Stál na pahorku Chrámové hory téměř 400 let, než jej roku 586 př. n. l. vypálilo babylonské vojsko během dobývání Jeruzaléma.
Na stavbu tohoto chrámu potřeboval tuny zlata, stříbra, diamantů a mědi. Přesto dodnes nikdo přesně neví, kde legendární doly krále Šalamouna leží.

Kde leží biblické Eldorádo?
Hledačům pokladů i slovutným archeologům tahle otázka nedá spát. Už ve Starém zákoně se píše: „Nadělal král Šalamoun lodí velikých na břehu moře Rudého a poslal na těch lodích…