„Co se mnou bude?“ přemýšlí mladá královna, chystající se na lože. Bude na něm opět léhat sama. V 19 letech se Eliška Rejčka stává podruhé vdovou. Rudolf Habsburský právě zemřel při obléhání Horažďovic na úplavici…

Neuplynul ještě ani rok od doby, kdy čeští páni na zemském sněmu v Praze volili nástupce zavražděného krále Václava III. (1289–1306). O titulu českého a polského panovníka se tehdy rozhodovalo mezi manželem Anny Přemyslovny (1290–1313), Jindřichem Korutanským (1265/1280–1335), a rakouským vévodou Rudolfem (kolem r. 1281–1307) z rodu Habsburků. Nic nepomohly snahy dokázat právo přemyslovských princezen, dcer krále Václava II. (1271–1305), na nástupnictví. Přízeň většiny získal Habsburk. Uměl si to zařídit, a to nejen zastrašováním volitelů. Jeho otec, římský král Albrecht I. Habsburský (1255–1308), si naklonil některé hlasující darováním hmotného statku či významné funkce.