Příroda si od nepaměti libuje v rozmanitosti. A to se týká i něčeho tak nepatrného, jako jsou zorničky. Známe svislé a úzké jako čárka, půlkruhové, kulaté i vodorovné. Jejich tvar přitom není žádnou náhodou, ale výsledkem pečlivého výběru evoluce.

 Oko je bezesporu jedním z nejlepších vynálezů, kterými nás příroda kdy obdařila. Ve zvířecí říši se oko objevuje poprvé během kambrické exploze zhruba před 540 miliony lety. Od svého vzniku prodělá drastický vývoj od pouhého shluku několika světločivných buněk po kulovité útvary vepředu či po stranách lebky, jak je známe nyní. Zorničky jsou jen jednou z jeho mnoha částí, dokonce ani ne částí v pravém slova smyslu hmatatelnou – jsou pouhými otvory v duhovce, kterými skrze čočku dopadá světlo na sítnici. Přesto v přírodě nacházíme rozdíly v jejich tvaru i u zvířat, která jsou si příbuzná jak druhem, tak životním stylem. Zornice vlků jsou…