Časopis 21. STOLETÍ získal 1. místo v prvním ročníku soutěžní přehlídky SCIAP, jejímž cílem bylo představit nejlepší projekty a aktivity popularizace vědy v České republice. Cenu během slavnostního dne převzal šéfredaktor 21. STOLETÍ PhDr. Pavel Šmejkal.

SCIAP 2011 vyhlásilo Středisko společných činností Akademie věd ČR v říjnu letošního roku jako otevřenou soutěž pro všechny subjekty v oblasti vědy. Do prvního ročníku se přihlásilo na 60 projektů z nejrůznějších oblastí – od internetových projektů přes tištěná periodika až po muzejní výstavy. Titul 21. STOLETÍ, který zvítězil v kategorii periodik, představil všechny své aktivity – tištěnou podobu magazínu (včetně polské a maďarské verze), webovou prezentaci i facebookovou stránku.

Akademie věd ČR ocenila časopis 21. STOLETÍ