V lednu 2010 dosáhl počet předplatitelů časopisu EPOCHA čísla 10.000. Šťastnou 10.000 předplatitelkou se stala paní Iva Vácová z Dobřan. Výhra 20.000,- Kč ji byla předána začátkem února v sídle vydavatelství RF Hobby. Šéfredaktor pan Sivák, provedl výherkyni po redakci časopisu EPOCHA, kde výherkyni seznámil s prácí grafiků a redaktorů při jeho přípravě .

Paní Iva s rodinou a art directorem Petrem Těšinským

Šéfredaktor Martin Sivák s výherkyní

Šťastná předplatitelka po předání ceny

Paní Iva Vácová a její výhra