Červnová kampaň časopisu History Revue z vydavatelství RF HOBBY v hodnotě
5 mil. Kč vsadila na originální grafické zpracování notoricky známých historických událostí.
Na rollingboardech, CLV na městském mobiliáři a nádražích po celé republice je možné potkat netradičně pojaté vizuály takových témat jako je upálení Mistra Jana Husa, potopení Titaniku a popravu českých pánů. Outdoor je podpořen i originálním rozhlasovým spotem na stanicích rádia Impul, Frekvence 1, Evropa 2 a Kiss.

Audio: sound_68

KAMPAŇ ČASOPISU HISTORY REVUE

KAMPAŇ ČASOPISU HISTORY REVUE

KAMPAŇ ČASOPISU HISTORY REVUE

KAMPAŇ ČASOPISU HISTORY REVUE

KAMPAŇ ČASOPISU HISTORY REVUE

KAMPAŇ ČASOPISU HISTORY REVUE

KAMPAŇ ČASOPISU HISTORY REVUE

KAMPAŇ ČASOPISU HISTORY REVUE

KAMPAŇ ČASOPISU HISTORY REVUE

KAMPAŇ ČASOPISU HISTORY REVUE

KAMPAŇ ČASOPISU HISTORY REVUE