Současně s vydáním čísla 18 časopisu Paparazzi začala reklamní kampaň na TV Óčko a rádiu Kiss. Pro podporu bylo využito přednostního vystavení časopisu na 200 místech v síti trafik po celé ČR a umístění plakátů na 100 prodejních místech v CLV.

Audio: sound_7

titulka