6. 8. 2019

Magazín 21. století Junior prošel, po třinácti letech na časopiseckém trhu, významnou obsahovou i grafickou  proměnou. Vydavatelství RF Hobby se rozhodlo opustit nejenom původní vizuální podobu časopisu pro děti Junior, ale především mění již překonaný koncept zaměřený na zajímavosti z různých oblastí lidské činnosti na koncept nový, více edukativní avšak v duchu hesla, že i vzdělávání může být zábava.

Jednoznačně se jedná se o nejrozsáhlejší a nejzásadnější zásah do podoby časopisu za celou dobu jeho existence. Změna to nebyla náhodná, protože jde ruku v ruce s dlouhodobě plánovaným posunem ke starším čtenářům. Nový Junior si klade za cíl oslovit nejen zvídavě děti, které chtějí vědět víc, ale také jejich rodiče, kteří svým dětem chtějí dopřát kvalitní podněty pro jejich znalostní rozvoj.

Od srpna tedy vychází první omlazené číslo časopisu. Ve zcela odlišném grafickém konceptu s nově pojatým logem, čtenáři dostanou více obsahu v přehledné, moderní a poutavé grafice.

„Chceme náctiletým čtenářům významně rozšířit vědomosti získané ve škole a prohloubit jejich zájem o tematické oblasti zaměřené na vědu, technologie, či vesmírný výzkum. Přibližujeme jim významné vědecké objevy v souvislostech a poutavou komiksovou formou vysvětlujeme události, které k nim vedly. Vedle toho neopomíjíme ani ucelená témata z oblasti lidského zdraví, přírody a historie“, upřesňuje nová šéfredaktorka Juniory Jaroslava Balleková.

Jako bonus je v každém čísle navíc přiložen edukativní plakát nebo zajímavé, či aktuální téma doplněné atraktivní infografikou.

Rozsah 70 stran nedoznal změny, stejně tak dvouměsíční periodicita. Přes všechny změny zůstává zachovaná i cena 76,90 Kč.

Junior ve zcela nové podobě nás baví