9. 8. 2018

Vydavatelství RF Hobby vydává nový časopis pro děti ŠIKULKA.

Nejnovějším přírůstek v portfoliu vydavatelství je určen zvídavým dětem ve věku 3 – 7 let a jejich rodičům. Přináší pečlivě vybraná témata z oblasti pedagogiky, logopedie a psychologie, která budou vždy graficky nápaditě zpracovaná, aby je dítě bralo jako zábavu.

Se Šikulkou obsáhnou děti vše, co potřebují ve svém věku znát a umět. Čtenáře bude časopisem provázet dvojice dětských průvodců, Matýsek a Týnka, se kterými si snadněji osvojí obecně potřebné návyky, naučí se správně rozpoznávat, získá motorickou zdatnost a bude se učit vyprávět a objevovat.

Ambicí nového časopisu je také cílený rozvoj řeči. Správná výslovnost a schopnost mluvit ve větách, umět si povídat a správně se zeptat, obecně usnadňuje dětem vstup do kolektivu. Časopis by proto i v tomto ohledu měl být užitečným společníkem pro společně strávený čas rodičů s dětmi.

Zábavné logopedické hry bude možné vystřihnout a archivovat. V každém dalším čísle se tak budou rodiče moci sami přesvědčit, co jejich dítě již umí a samo zvládne a co je potřeba naopak trénovat tak, aby vstup do školního prostředí byl pro dítě úspěšný.

„S naším novým časopisem bude vstup dítěte do školního kolektivu daleko snadnější. Úkoly jsou přizpůsobené požadavkům mateřských škol a očekávaným znalostem a dovednostem základních škol při zápisech do první tříd. A samozřejmě, že jsme na jeho koncepci a obsahu spolupracovali s pedagogy, dětskými psychology a logopedy,“ doplňuje mediální ředitel Jan Zeman.

Nový titul vstoupí na trh 16. 8. 2018. Bude vydáván v měsíčních intervalech v rozsahu 40 stran. Doporučená cena je stanovena na 25 Kč.