16. 8. 2018

Nejnovějším přírůstek v portfoliu vydavatelství je určen zvídavým dětem ve věku 3 – 7 let a jejich rodičům. Přináší pečlivě vybraná témata z oblasti pedagogiky, logopedie a psychologie, která budou vždy graficky nápaditě zpracovaná, aby je dítě bralo jako zábavu.

Se Šikulkou obsáhnou děti vše, co potřebují ve svém věku znát a umět. Čtenáře bude časopisem provázet dvojice dětských průvodců, Matýsek a Týnka, se kterými si snadněji osvojí obecně potřebné návyky, naučí se správně rozpoznávat, získá motorickou zdatnost a bude se učit vyprávět a objevovat.

Ambicí nového časopisu je také cílený rozvoj řeči. Správná výslovnost a schopnost mluvit ve větách, umět si povídat a správně se zeptat, obecně usnadňuje dětem vstup do kolektivu. Časopis by proto i v tomto ohledu měl být užitečným společníkem pro společně strávený čas rodičů s dětmi.

Zábavné logopedické hry bude možné vystřihnout a archivovat. V každém dalším čísle se tak budou rodiče moci sami přesvědčit, co jejich dítě již umí a samo zvládne a co je potřeba naopak trénovat tak, aby vstup do školního prostředí byl pro dítě úspěšný.

S novým ŠIKULKOU bude vstup dítěte do školního kolektivu daleko snadnější. Úkoly jsou přizpůsobené požadavkům mateřských škol a očekávaným znalostem a dovednostem základních škol při zápisech do první tříd.

Nový titul se objeví na stáncích již 16. 8. 2018. Bude vydáván v měsíčních intervalech v rozsahu 40 stran.