1. 1. 2020

Vážení čtenáři, věrní předplatitelé, milí fanoušci,
přejeme Vám všem veselé vykročení do nového roku 2020. A po celý rok, zdraví, lásku a úspěchy v osobním i pracovním životě. Věříme, že k Vaši pohodě přispějí i naše časopisy.  My všichni, kteří se na vzniku Vašich oblíbených titulů podílíme, pro to rozhodně uděláme maximum.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň a těšíme se na další rok ve Vaší společnosti. 👋🙏😉

My všichni z vydavatelství RF Hobby

Těšíme se na další rok s Vámi, milí čtenáři!