1. SNIMBUDETATINEK
  2. APAKSELZNOVUZPET
  3. ROZHODUJUSAMA
  4. VYZKOUSETNECONOVEHO