1. LUCIEVONDRACKOVA
  2. ZDENEKSVERAKSLAVIOSMDESATINY
  3. STALSEBOUSAMYM