1. DAVIDMATASEK
  2. ZADOBREZLASKYKNEMUANIKOLIKSOBE
  3. SEMITAMNECHCE