1. UDALOSTIJSOUMYMKONICKEM
  2. DRIVTREBASAMOSEBE
  3. SYNOVISVYBEREMPARTNERKY
  4. HODNEAMOCSIJICHVAZIM