1. UZIVAMJAKONIKDYPREDTIM
  2. VKARIEREJSEMSIFAKTUZILA
  3. OBCASSIRADAODSKOCIMPREDKAMERU
  4. COTREBAUDELASMYMIPENEZI