1. TOTIZSPRAVNYSMER
  2. BYLROZTOMILYPOPLETA
  3. SOUDITAANIHODNOTIT
  4. ALENEPRAKTICKYDEDEK