1. VZDYTJAUZTAKYSTARNU
  2. ATSIKAZDYDELACOCHCE
  3. VETSINOUOZNAMIZEJDUPOZDE
  4. BOJIMJELIDSKAZAVIST
  5. UZASNEDETSTVIAMLADIJAKOJA
  6. TLAMAKTERAMECHCESEZRAT