1. KLADASEAPREDKAMEROUKRUTASE
  2. VNIMAMJAKOUZAVRENOU
  3. JENESKUTECNEKREHKA
  4. VPRAVOUCHVILICHYTITZAPACESY
  5. JEPROMETROCHUUTRPENI
  6. ZIVOTAJEABYCHOMSINAVZAJEMPOMAHALI