1. ABYCHBYLSTREDEMPOZORNOSTI
  2. VOJENSKAPOVINNOST
  3. ANEKOLIKAMESICNIHOZKOUSENI
  4. TOTIZSTRASNASRANDA
  5. PREDNOSTSBIRANIHUB
  6. ROZVEDENANEBOTAKTERANENIROZVEDENA