1. UZMOJETELONEMUZE
  2. MAMEVSECHNOPREDEMURCENE
  3. MAMODCTYRLET
  4. KDYZZPIVAJICHLAPI
  5. ZAPLACHEHOCLOVEKA
  6. ZIVOTABUDICEMJEPRIRODA