Obecné podmínky soutěží RF Hobby

1. Organizátorem soutěže je společnost RF Hobby s. r. o., se sídlem Bohdalecká 6/1420, Praha 10, 101 00, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 75215

2. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže organizátorovi soutěže jakožto správci (dále jen „správce“) za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce zahrnující i zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů jakož i dalších elektronických prostředků, a to do vyjádření nesouhlasu soutěžícího s dalším zpracováním osobních údajů. Účastník soutěže, který poskytl osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jejich likvidaci a další práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb.

3. Udělení souhlasu je dobrovolné a účastník může kdykoliv bezplatně na adrese správce požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci; žádost o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci učiněná před koncem soutěže však povede k vyřazení ze soutěže. V případě pochybností, které se týkají zpracování jeho osobních údajů, se účastník může obrátit s dotazem na správce. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

4. Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn uveřejnit v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jím uvedené jméno, příjmení a město, z něhož pochází, v časopisu (včetně internetové podoby). Soutěžící dále výslovně souhlasí s bezplatným pořízením jeho obrazových záznamů (fotografií) s výhrou (nebo časopisem atd.) a jejich bezplatným zveřejněním na stránkách časopisu (včetně internetového vydání).

5. Organizátor pošle výherci výhry na adresu, která bude součástí soutěžní SMS zaslané soutěžícím, nebo dle rozhodnutí organizátora předá ceny výhercům osobně na adrese organizátora.

6. Výhry, které nebude možné doručit konkrétnímu výherci v rámci soutěže, propadají bez náhrady ve prospěch organizátora.

7. Soutěžit mohou pouze fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území České republiky.

8. Organizátor není odpovědný za jakékoli případné škody vzniklé v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s používáním výher.

9. Podmínky stanovené v podrobných pravidlech soutěže jsou závazné a neměnné.

10. Účastí v dané soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly této soutěže a zavazuje se je bezpodmínečně dodržovat.

11. Soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora než uvedená v těchto pravidlech.