PRAVIDLA SOUTĚŽE „STOJÍ TO ZA TO“ ČASOPISU HISTORY

Datum zahájení soutěže: 01/05/2024

Datum zahájení soutěže v tištěném titulu History: v č. 6/2024, vychází 13/05/24 

Datum ukončení soutěže: 30/09/2024

Datum zasílání odpovědí: od 01/05/24 do 31/10/24

Soutěží se o následující ceny:

1. hlavní výhra 30 000,00 Kč
2. týdenní pobyt v penzionu Na rozcestí v Janově nad Nisou 10 000,00 Kč
3. sada tří stříbrných mincí z kolekce Historie Československa 6 600,00 Kč
4. voucher na nákup výrobků firmy Skloart 3 000,00 Kč
5. voucher na nákup výrobků firmy Skloart 3 000,00 Kč
6. vstupenka pro 2 osoby na Tajemný večer na zámek Stránov 2 900,00 Kč
7. skupinová VIP vstupenka pro max 10 osob na zámek Nemilkov 1 750,00 Kč
8. balíček knih nakladatelství Grada – Hrady + Zámky České republiky 1 000,00 Kč
9. balíček knih nakladatelství Grada – Hrady + Zámky České republiky 1 000,00 Kč
10. balíček knih nakladatelství Grada – Hrady + Zámky České republiky 1 000,00 Kč
11. balíček knih nakladatelství Grada – Hrady + Zámky České republiky 1 000,00 Kč
12. balíček knih nakladatelství Grada – Hrady + Zámky České republiky 1 000,00 Kč
13. kniha České dějiny od nakladatelství Grada 1 000,00 Kč
14. kniha České dějiny od nakladatelství Grada 1 000,00 Kč
15. kniha České dějiny od nakladatelství Grada 1 000,00 Kč
16. kniha České dějiny od nakladatelství Grada 1 000,00 Kč
17. kniha České dějiny od nakladatelství Grada 1 000,00 Kč
18. kniha Příběh malířství od nakladatelství Grada 850,00 Kč
19. kniha Příběh malířství od nakladatelství Grada 850,00 Kč
20. kniha Příběh malířství od nakladatelství Grada 850,00 Kč
21. kniha Příběh malířství od nakladatelství Grada 850,00 Kč
22. kniha Příběh malířství od nakladatelství Grada 850,00 Kč
23. kniha Santini od nakladatelství Grada 700,00 Kč
24. kniha Santini od nakladatelství Grada 700,00 Kč
25. kniha Santini od nakladatelství Grada 700,00 Kč
26. kniha Santini od nakladatelství Grada 700,00 Kč
27. kniha Santini od nakladatelství Grada 700,00 Kč

 

Pravidla soutěže:

 1. Podmínky účasti

Podmínkou účasti v soutěži je zaslání vyplněné hrací karty poštou na adresu RF Hobby s.r.o., oddělení marketingu, Bohdalecká 6/1420, 10100  Praha 10, nebo e-mailem na adresu: marketing@rf-hobby.cz

S plným zněním soutěžních pravidel má soutěžící možnost seznámit se na www.rf-hobby.cz v sekci soutěže. V případě, že se soutěžící neseznámí s plným zněním pravidel soutěže, nenese pořadatel odpovědnost za případné vyloučení soutěžícího ze soutěže z důvodu nedodržení pravidel.

 • V každém čísle měsíčníku History revue od č. 6 do č. 10/2024 představíme jedno konkrétní místo, zapojené do této soutěže. Současně bude v každém z uvedených čísel vydání kompletní přehled soutěžních míst.
 • Na všech soutěžních místech je k dispozici hrací karta i soutěžní razítko, které soutěžící otiskne do hrací karty při návštěvě soutěžního místa.
 • Soutěžními místy jsou:

Zámek Nemilkov; adresa: Nemilkov 1, 341 42  Velhartice

Kostel sv. Jiljí v Libyni – Vitrážové muzeum; adresa: Libyně, 439 83  Lubenec

Větrný mlýn; adresa: Klobouky u Brna

Sklárna Pačinek a Kostel Povýšení sv. Kříže; adresa: Kunratice u Cvikova 147, 471 55  Kunratice u Cvikova

Zámek Stránov; adresa: Jizerní Vtelno 83, 294 31  Jizerní Vtelno

 

 1. Doba trvání soutěže

Soutěž v časopisu History začíná 1. května 2024 a končí 30. září 2024 v závislosti na provozní době soutěžních míst.

Hrací karty lze zasílat od první dne platnosti soutěže až do 31. října 2024. Správná odpověď a jména výherců budou zveřejněny v nejbližším možném čísle History a na www.rf-hobby.cz.

 

 1. Způsob zasílání hracích karet a zařazení do soutěže

Účastníci soutěže obdrží hrací kartu k vyplnění buď přímo na soutěžních místech, nebo jí získají z výtisku History 6-10/24, nebo si ji stáhnou z www.rf-hobby.cz či sociálních sítí.

Počet hracích karet na jednoho soutěžícího je omezen na jednu platnou hrací kartu na jedno jméno.

Soutěžící na soutěžních místech sbírá soutěžní razítka do hrací karty. Jakmile bude jeho hrací karta vyplněna dostatečným počtem soutěžních razítek a kontaktními údaji soutěžícího, je nutné hrací kartu odeslat buď poštou na adresu RF Hobby s.r.o., oddělení marketingu, Bohdalecká 6/1420, 101 00  Praha 10, nebo její kopii na e-mail: marketing@rf-hobby.cz.

O hlavní výhru, tedy o 30.000,- Kč může soutěžit soutěžící pouze s plně vyplněnou hrací kartou, tedy s otiskem ze všech pěti soutěžních míst. Do soutěže o další ceny budou zařazeny i hrací karty, které budou vyplněny jen z části, ovšem nejméně třemi soutěžními razítky.

Hrací karty, které nebudou vyplněny nejméně třemi různými soutěžními razítky, tedy jedno soutěžní místo = jedno razítko, budou ze soutěže vyloučeny. Stejně tak budou ze soutěže vyloučeny hrací karty, které nebudou obsahovat plné kontaktní údaje soutěžícího dle pokynů na hrací kartě.

Kompletní pravidla jsou uvedena na www.rf-hobby.cz v sekci SMS soutěže.

V případě, že účastník soutěže nesplní některou z podmínek uvedených v pravidlech, bude jeho odpověď považována za neplatnou.

 

 1. Finále-určení výherců

Každé správně vyplněné hrací kartě řádně doručené v rámci soutěže bude přiřazeno číslo dle pořadí, v němž byla vydavateli doručena, přičemž hrací karta, která byla doručena jako první, dostává pořadové číslo 1, dalším soutěžním kartám budou přiřazována kladná pořadová čísla vždy o jednotku vyšší nežli poslední registrovaná hrací karta se správnou odpovědí. Výherci budou určeni systémem rozdělení všech výher na základě pořadí doručených hracích karet dle vzorce n/počet výher, přičemž „n“ je počet všech platných hracích karet. V případě, že výsledné číslo nebude celé číslo, zaokrouhluje se dle matematických standardů na celá čísla.

Nejprve se z celkového počtu doručených správně vyplněných hracích karet vyjmou plně vyplněné hrací karty a určí se výherce hlavní výhry, tedy 30.000 Kč. Jako výherní pořadí se určuje 30. došlá plně vyplněná hrací karta. Pokud bude soutěže přijato méně než třicet plně vyplněných hracích karet, bude výherní pořadí určeno 20. v pořadí přijatou plně a řádně vyplněnou hrací kartou. Pokud bude do soutěže přijato méně než dvacet plně vyplněných hracích karet, je výherní pořadí určeno na 10. v pořadí plně a řádně vyplněné hrací karty. Pokud bude do soutěže přijato méně než deset plně vyplněných hracích karet, vyhrává 1. přijatá plně a řádně vyplněná hrací karta.

Hrací karta, která bude určena jako výherní hlavní výhry bude tímto ze seznamu platných hracích karet vyjmuta a do dalšího rozdělení výher již zařazena nebude.

Ostatní hrací karty, řádně vyplněné dle pravidel, tedy nejméně se třemi různými soutěžními razítky, budou řazeny vzestupně tak, jak byly postupně doručovány do vydavatelství. Výherci výher 2-27 budou určeni systémem rozdělení všech výher na základě pořadí doručených hracích karet dle vzorce n/počet výher, přičemž „n“ je počet všech platných hracích karet. V případě, že výsledné číslo nebude celé číslo, zaokrouhluje se dle matematických standardů na celá čísla.

Příklad: Do soutěže je zasláno 8000 řádně vyplněných hracích karet a vloženo 10 výher. Vzorec je 8000/10. Vyhrává tedy každá 800. hrací karta v pořadí v souboru hracích karet pro každou výhru.

 1. Oznámení o výhře a předání, či zaslání výhry

Výherci budou informováni prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Výhra bude výherci zaslána nejpozději do 30 dnů od zveřejnění výherce v seznamu výherců, na adresu a jméno uvedenou v hrací kartě. Minimálně první tři hlavní ceny budou výhercům předány osobně v sídle vydavatelství RF Hobby.

V případě, že nebude možné výhry v důsledku vyšší moci předat osobně, zavazuje se výherce zaslat na emailovou adresu marketing@rf-hobby.cz fotografie s výhrou. S těmito fotografiemi bude nakládáno stejně, jako v případě osobního předání, jak je uvedeno v bodu 7. těchto pravidel.

 1. Zveřejnění výherce

Zasláním soutěžní hrací karty uděluje soutěžící společnosti RF Hobby souhlas se zpracováním telefonního čísla a kontaktních údajů pro účely realizace soutěže, tj. vedení soutěže, její organice a vyhodnocení. V případě nároku na výhru dává soutěžící – výherce svolení k uveřejnění svého jména, příjmení a obce z adresy bydliště v seznamu výherců v časopise a na webu společnosti RF Hobby. Tyto informace bude společnost RF Hobby uchovávat po dobu 3 let a nebude je předávat a poskytovat třetím stranám a nebudou používány k marketingovým účelům. Další informace o zpracování osobních údajů naleznete na webu společnosti RF Hobby s.r.o.

Výherci budou zveřejněni v nejbližším možném čísle časopisu HISTORY REVUE a na www.rf-hobby.cz v sekci soutěže, a to po obdržení údajů viz bod č. 6 pravidel soutěže.

S plným zněním soutěžních pravidel má soutěžící možnost seznámit se na www.rf-hobby.cz v sekci soutěže. V případě, že se soutěžící neseznámí s plným zněním pravidel soutěže, nenese pořadatel odpovědnost za případné vyloučení soutěžícího ze soutěže z důvodu nedodržení pravidel.

Obecná ustanovení:

 1. Pořadatelem, provozovatelem a organizátorem soutěže je RF Hobby s. r. o., Bohdalecká 6/1420, Praha 10, 101 00; tel.: 420 281 090 611, e-mail: marketing@rf-hobby.cz
 2. Zúčastnit se soutěže mohou pouze osoby s trvalým pobytem v ČR. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti RF Hobby s. r. o. a spolupracujících společností. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, ztrácí na výhru nárok. Nárok na výhru zaniká i v případě, že provozovatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
 3. Výhry nejsou vymahatelné soudní cestou. Kompletní znění pravidel je uloženo u provozovatele soutěže
  a zveřejněno na www. rf-hobby.cz.
 4. Společnost RF Hobby s. r. o. si jako provozovatel vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla, nebo ze závažných důvodů zrušit celou soutěž.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 1. Správce osobních údajů: RF HOBBY s.r.o., se sídlem Bohdalecká 1420/6, Michle, 101 00 Praha 10, IČO: 261 55 672 (dále jen „RF Hobby“). RF Hobby může zpracováním osobních údajů pověřit zpracovatele, zejm. poskytovatele vzdáleného datového úložiště, distributora médií/periodik a/nebo poskytovatele softwarových aplikací soutěží. Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování, na přenositelnost osobních údajů v případě automatizovaného zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na odvolání souhlasu se zpracováním, jsou-li údaje zpracovávány na základě souhlasu. Tato práva lze u RF Hobby uplatnit prostřednictvím poštovní zásilky či e-mailem na adrese sekretariat@rf-hobby.cz. Subjekt údajů má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 2. Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jeho jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech provozovatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 3 let od ukončení soutěže.
 3. Bude-li soutěžící pořadatelem vyzván, je povinen za podmínek stanovených pořadatelem umožnit pořízení obrazového záznamu (fotografie) vlastní osoby ze strany pořadatele či pořadatelem pověřené třetí osoby;
  v případě, že k tomu bude soutěžící pořadatelem či jím pověřenou třetí osobou v souvislosti s pořizováním svého obrazového záznamu (fotografie) vyzván, je rovněž povinen prokázat svoji totožnost předložením platného občanského průkazu.
 4. V případě neposkytnutí souhlasu dle tohoto ustanovení, případně neuposlechnutí jakékoliv výzvy pořadatele dle předchozí věty zaniká nárok soutěžícího na výhru.
 5. Tím se míní, že soutěžící neuposlechl výzvu pořadatele ve smyslu tohoto ustanovení i v případě, kdy se pořadateli nepodaří soutěžícího ani do 5 dnů od obdržení e-mailu či SMS s informací o výhře kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů, se kterými se soutěžící zapojil do soutěže, popř. pokud v téže lhůtě soutěžící nezašle pořadateli na jeho výzvu informace o adrese pro zaslání výhry. Za neuposlechnutí výzvy pořadatele bude považován i každý další případ, kdy soutěžící jiným způsobem neposkytuje přiměřenou nezbytnou součinnost pro realizaci práv pořadatele dle tohoto ustanovení.
 6. Soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany provozovatele než uvedená v těchto pravidlech.
 7. Provozovatel neodpovídá za nedoručení soutěžních hracích karet či za jakékoli technické problémy spojené se zasláním hrací karty.
 8. Výhry budou doručovány pouze na území ČR.
 9. Výhry, které nebude možné výhercům doručit, anebo je výherci nepřevezmou dle pokynů provozovatele, propadají bez náhrady ve prospěch provozovatele.
 10. Provozovatel není odpovědný za jakékoli případné škody vzniklé v souvislosti s používáním výher.
 11. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry nelze vymáhat právní cestou.

RF Hobby si plně vyhrazuje právo uspořádat soutěž dle svého uvážení s jiným množstvím titulů, než je uvedeno výše.