VELKÁ LETNÍ SOUTĚŽ 2020 ČASOPISU EPOCHA

Datum zahájení soutěže: v č. 13. (vychází 10/06/2020)

Datum ukončení soutěže: v č. 20. (vychází 16/09/2020)

Zasílání odpovědí: od 16/09/2020 od 08:00:00 hod do 29/09/2020 do 23:59:59 hod včetně

Výhry:

1. cena: Zámek Zbiroh – ubytování a služby na 7 nocí pro 2 osoby v hodnotě 100 000 Kč

2. cena: Chateau Herálec – ubytování a služby Chateau Heralec v hodnotě 34 500 Kč

3. cena: roční členství – Aquapalace Praha v hodnotě 25 000 Kč

4. cena: hodinky Prim Pilot s rytinou Epocha v hodnotě 10 900 Kč

5. cena: Set:Logitech G305 + G840, herní myš, optická, bezdrátová + podložka v hodnotě 2 789 Kč

6. cena: Tefal – žehlička Tefal ultimate anti-calc v hodnotě 2 599 Kč

7. – 16. cena: České dráhy – kilometrická banka v hodnotě v hodnotě 2 200 Kč

17. – 26. cena: Zámek Berchtold –  ubytování na 1 noc pro 2 os vč. snídaně v hodnotě 2 000 Kč

27. cena: Tefal – Napařovač oděvů Tefal v hodnotě 1 999 Kč

28. cena: Samsung AKG N200 Wireless – Bezdrátová sluchátka Samsung AKG N200 poskytující jasný a nezkreslený zvuk v hodnotě 1 750 Kč

29. cena: Elektrický strouhač Tefal FreshExpress v hodnotě 1 749 Kč

30. cena: Logitech MX Anywhere 2S – bezdrátová PC myš v hodnotě 1 699 Kč

31. – 40. cena: Aquapalace Praha – rodinné vstupné 2 + 2 celodenní v hodnotě 1 649 Kč

41. – 50. cena: Aqualand Moravia – vstupenka pro 1 dospělého a 1 dítě v hodnotě 1 500 Kč

51. – 60. cena: Tchibo kávovar – Cafissimo Easy v hodnotě 1 000 Kč

61. – 62. cena: Tefal – Ponorný mixér Tefal EASYCHEF 3V1 v hodnotě 899 Kč

63. – 72. cena: Roční předplatné časopisu EPOCHA v hodnotě 856 Kč

73. cena: Rychlovarná konvice Tefal LOFT KO250830 černá v hodnotě 799 Kč

74. – 79. cena: Turistický průvodce – Nakladatelství Jota v hodnotě 548 Kč

80. – 93. cena: Půlroční předplatné časopisu EPOCHA v hodnotě 428 Kč

94. – 120. cena: Cestopis – Nakladatelství Jota v hodnotě 348 Kč

121. – 160. cena: Rodinná vstupenka – ZOO Ústí nad Labem v hodnotě 310 Kč

 Pravidla soutěže:

 1. Podmínky účasti

Podmínkou účasti v soutěži je zaslání správné odpovědi formou SMS na uvedené telefonní číslo ve tvaru určeném v těchto soutěžních pravidlech.

SMS se posílají na telefonní číslo 900 10 09. Cena 1 SMS je 9 Kč vč. DPH.

Pouze provozovatel soutěže je oprávněn závazně určit správné znění odpovědi.

S plným zněním soutěžních pravidel má soutěžící možnost seznámit se na www.rf-hobby.cz v sekci soutěže. V případě, že se soutěžící neseznámí s plným zněním pravidel soutěže, nenese pořadatel odpovědnost za případné vyloučení soutěžícího ze soutěže z důvodu nedodržení pravidel.

 • V každém díle odhalíme čtyři místa v Česku, kde se má ukrývat poklad nebo zde byl již nalezen.
 • Úkolem soutěžících bude odpovědět na jednoduchou otázku a odpověď napsat do připravené tabulky.
 • V soutěžní tabulce budou zvýrazněná pole s číslem. Ta budou pro soutěžící důležitá až v posledním díle.
 • V závěrečném 8. díle soutěže bude uveřejněna tajenka, kterou je nutné vyluštit doplněním písmen z každého jednotlivého dílu, a to v pořadí, která udávají čísla ve zvýrazněných polích.
 • Nakonec, po vyplnění tabulky, vyjde citát jednoho významného brazilského spisovatele, jehož příjmení soutěžící zašlou formou SMS
 1. Doba trvání soutěže

Soutěž v časopisu EPOCHA začíná prvním prodejním dnem čísla 13/2020 (vychází 10. 6. 2020)
a končí v čísle 20/2020 (vychází 16. 9. 2020).

Odpovědi zasílejte od prvního prodejního dne čísla 20/2020 (vychází 16. 9. 2020) do 29. 09. 2020 včetně. Správná odpověď a jména výherců budou zveřejněny v čísle 23/2020 (vychází 27. 10. 2020).

 1. Tvar soutěžní SMS

EPmezeraVLSmezeraTAJENKA

V soutěžní SMS se nepoužívají háčky a čárky. Víceslovná tajenka se píše bez mezer.

 1. Způsob zasílání SMS

Účastníci soutěže musí zaslat platnou a správnou odpověď prostřednictvím SMS zpráv doručených do SMS centra dle bodů 1. – 3. pravidel soutěže. Termín, tvar SMS a telefonní číslo, na které je možné SMS  zasílat jsou uvedené také v herním čísle titulu časopisu EPOCHA.

Počet herních SMS zaslaných z jednoho telefonního čísla nesmí přesáhnout počet 60 SMS.

Kompletní pravidla jsou uvedena na www.rf-hobby.cz v sekci SMS soutěže.

V případě, že účastník soutěže nesplní některou z podmínek uvedených v pravidlech, bude jeho odpověď považována za neplatnou.

Účastníci soutěže, kteří zaslali platnou a správnou odpověď prostřednictvím SMS zprávy doručené do SMS centra, a to z jednoho telefonního čísla postupují do finále.

 1. Finále – určení výherní SMS

Ve finále budou určeny výherní SMS z těch účastníků soutěže, kteří zaslali prostřednictvím SMS zpráv doručených do SMS centra platnou a správnou odpověď a splnili všechny podmínky pravidel této soutěže.

Výherní SMS budou stanoveny prostřednictvím generátoru náhodných čísel / pořadí, jež technicky zajišťuje ATIMARO Trading Company, s. r. o.

V případě opakovaného vygenerování výherní SMS z jednoho telefonního čísla bude akceptována pouze výherní SMS vygenerovaná první v pořadí. Následující původně vygenerované výherní SMS budou nahrazeny novými výherními SMS, a to prvními v pořadí za původně vygenerovanou  výherní SMS. A to za splnění podmínky, že náhradní výherní SMS bude zaslaná z jiného telefonního čísla, než obsahoval původní náhodný výběr.

 1. Oznámení o výhře a předání, či zaslání výhry

Výherci budou informováni prostřednictvím SMS nebo telefonicky se žádostí o udání jména, příjmení a adresy, kam bude možno zaslat výhru. Pokud na SMS či telefonáty nebude do pěti pracovních dnů odpovězeno a nebudou zaslány kontaktní údaje, nárok na výhru zaniká. Výhra bude výherci zaslána nejpozději do 30 dnů od zveřejnění výherce v seznamu výherců. Výhru pořadatel, provozovatel a organizátor soutěže poukáže na adresu, kterou mu výherce poskytne. První tři hlavní ceny budou výhercům předány osobně v sídle vydavatelství RF Hobby.

 1. Zveřejnění výherce

Zasláním soutěžní SMS uděluje soutěžící společnosti RF Hobby souhlas se zpracováním telefonního čísla pro účely realizace soutěže, tj. vedení soutěže, její organice a vyhodnocení. V případě nároku na výhru dává soutěžící – výherce svolení k uveřejnění svého jména, příjmení a obce z adresy bydliště v seznamu výherců v časopise a na webu společnosti RF Hobby. Tyto informace bude společnost RF Hobby uchovávat po dobu 3 let a nebude je předávat a poskytovat třetím stranám a nebudou používány k marketingovým účelům. Další informace o zpracování osobních údajů naleznete na webu společnosti RF Hobby s.r.o.

Výherci budou zveřejněni v časopisu EPOCHA číslo vydání 23/2020 (vychází 27. 10. 2020) a na www.rf-hobby.cz v sekci soutěže, a to po obdržení údajů viz bod č. 6 pravidel soutěže.

S plným zněním soutěžních pravidel má soutěžící možnost seznámit se na www.rf-hobby.cz v sekci soutěže. V případě, že se soutěžící neseznámí s plným zněním pravidel soutěže, nenese pořadatel odpovědnost za případné vyloučení soutěžícího ze soutěže z důvodu nedodržení pravidel.

Obecná ustanovení:
1. Pořadatelem, provozovatelem a organizátorem soutěže je RF Hobby s. r. o., Bohdalecká 6/1420, Praha 10, 101 00; tel.: 420 281 090 611, e-mail: sms@rf-hobby.cz

 1. Technický servis zajišťuje ATIMARO Trading Company, s. r. o.
 2. Poskytovatelem SMS služeb je Airtoy a. s., reklamace@airtoy.cz, infolinka: 602 777 555, www.platmobilem.cz.
 3. Cena SMS je 9 Kč včetně DPH.
 4. Účastníkem soutěže je považovaná osoba užívající a držící mobilní telefon se SIM kartou s telefonním číslem, ze kterého byla odeslána SMS. Svojí účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je oprávněným uživatelem telefonního čísla, ze kterého odesílá SMS.
 5. Zúčastnit se soutěže mohou pouze osoby s trvalým pobytem v ČR. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti RF Hobby s. r. o. a spolupracujících společností. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, ztrácí na výhru nárok. Nárok na výhru zaniká i v případě, že provozovatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
 6. Výhry nejsou vymahatelné soudní cestou. Kompletní znění pravidel je uloženo u provozovatele soutěže a zveřejněno na www. rf-hobby.cz.
 7. Společnost RF Hobby s. r. o. si jako provozovatel vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla nebo ze závažných důvodů zrušit celou soutěž.
 8. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže provozovatelem, jakožto správcem, za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce zahrnující i zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu neurčitou, resp. do vyjádření nesouhlasu účastníka s dalším zpracováním osobních údajů.
 9. Účastník soutěže, který poskytl osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jejich likvidaci a další práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb. Udělení souhlasu je dobrovolné a účastník může kdykoliv na adrese správce požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci. V případě pochybností, která se týká zpracování jeho osobních údajů, se účastník může obrátit s dotazem na správce. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 10. Bude-li soutěžící pořadatelem vyzván, je povinen za podmínek stanovených pořadatelem umožnit pořízení obrazového záznamu (fotografie) vlastní osoby ze strany pořadatele či pořadatelem pověřené třetí osoby; v případě, že k tomu bude soutěžící pořadatelem či jím pověřenou třetí osobou v souvislosti s pořizováním svého obrazového záznamu (fotografie) vyzván, je rovněž povinen prokázat svoji totožnost předložením platného občanského průkazu.
 11. Soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany provozovatele než uvedená v těchto pravidlech.
 12. Provozovatel neodpovídá za nedoručení soutěžních SMS zpráv či za jakékoli technické problémy spojené se zasláním SMS zprávy.
 13. Soutěžní SMS lze posílat pouze ze standardních telefonních čísel, u kterých je možné telefonní číslo identifikovat. SMS zprávy z internetových SMS brán nebo pevných telefonních linek jsou ze soutěže vyloučené.
 14. Při obdržených SMS zprávách bude automaticky vytvořený záznam obsahující mobilní telefonní číslo, datum a čas přijetí, obsah došlé SMS. Tyto získané informace jsou směrodatné pro určení výherců a vyřešení reklamací.
 15. Výhry budou doručovány pouze na území ČR.
 16. Výhry, které nebude možné výhercům doručit, anebo je výherci nepřevezmou dle pokynů provozovatele, propadají bez náhrady ve prospěch provozovatele.
 17. Provozovatel není odpovědný za jakékoli případné škody vzniklé v souvislosti s používáním výher.
 18. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry nelze vymáhat právní cestou.