Datum zahájení soutěže:   v č. 13/2017, vychází 14/06/2017  

Datum ukončení soutěže:  v č. 20/2017, vychází

Zasílání odpovědi: začíná prvním prodejním dnem č. 20/2017 (vychází 20. 9. 2017) a končí 31. 10. 2017

Soutěží se o tyto ceny:
1. místo           Firo Tour voucher na zájezd v hodnotě 50 000 Kč

 1. místo Sada českého granátu v hodnotě 30 000 Kč
 2. místo Jánské lázně – víkendový pobyt v hodnotě 17 000 Kč
 3. místo Prim Manufacture 1949 – Pilot v hodnotě 9 000 Kč
 4. místo Sada: 3 stříbrné medaile, ryzost 999,40 mm, 26g – Kolekce Křižáci a Templáři v hodnotě 7 000 Kč
 5. – 10. místo Rodinný voucher – Hurricane Factory v hodnotě 6 000 Kč
 6. místo Huawei Honor 7 Lite v hodnotě 4 990 Kč
 7. – 14. místo Logitech Z506.1 v hodnotě 3 279Kč
 8. – 17. místo KDS Sedlčany – set nožů v hodnotě 2 985 Kč
 9. – 20. místo Tchibo kávovar Cafissimo Pure v hodnotě 2 499 Kč

21- 30. místo   Roční předplatné v hodnotě 726 Kč

 1. – 33. místo Rodinné vstupenky do paláce Lobkowic v hodnotě 690 Kč
 2. – 46. místo Půlroční předplatné v hodnotě 363 Kč
 3. – 57. místo KNIHA – Grada v hodnotě 200 – 500 Kč
 4. – 80. místo KNIHA – Albatros v hodnotě 200 – 500 Kč

 

Pravidla soutěže:

 1. Podmínkou účasti v soutěži je zaslání správné odpovědi formou SMS na uvedené telefonní číslo ve tvaru určeném v těchto soutěžních pravidlech.

SMS se posílají na č. 900 10 09. Cena 1 SMS je 9 Kč vč. DPH.

Pouze provozovatel soutěže je oprávněn závazně určit správné znění tajenky v soutěžní křížovce.

Hra má 8 dílů. V každém díle bude představeno několik reálií, které se vztahují k jedné konkrétní zemi nebo závislému území. Úkolem soutěžícího je uhádnout stát nebo území a napsat jej do tabulky.

V posledním, 8. díle soutěže (v čísle 20/2017, které vychází 20. 9. 2017), bude v každé řádce vyznačeno jedno políčko. Pokud bude mít soutěžící správně zapsané země, v tajence vyjde jeden konkrétní stát. Tato tajenka bude konečná tajenka.

Více informací naleznete na stránkách: epochaplus.cz nebo epochalnisvet.cz.

 1. Doba trvání soutěže

Soutěž začíná prvním prodejním dnem časopisu EPOCHA č. vydání 13/2017 (vychází 14. 6. 2017) a končí 31. 10. 2017 včetně.

Odpovědi se zasílají od prvního prodejního dne č. 20/2017 (vychází 20. 9. 2017) do 31. 10. 2017 včetně. Správná odpověď a jména výherců budou zveřejněny v čísle 25/2017.

SMS je možné zasílat od 8:00:00 hodin prvního prodejního dne do 23:59:59 hodin posledního herního dne.

 1. Tvar soutěžní SMS

EPmezeraVLSmezeraTAJENKAmezeraJMÉNOmezeraPŘÍJMENÍmezeraULICE mezeraČÍSLO POPISENÉmezeraMĚSTOmezeraPSČ (bez mezer).

V soutěžní SMS se nepoužívají háčky a čárky. Víceslovná tajenka se píše bez mezer.

 1. Způsob zasílání SMS

Účastníci soutěže musí zaslat platnou a správnou odpověď prostřednictvím SMS zpráv doručených do SMS centra dle bodů 2. – 3. pravidel soutěže. Termín, tvar SMS a telefonní číslo, na které je možné SMS  zasílat jsou uvedené také v herním čísle titulu časopisu EPOCHA.

Počet herních SMS zaslaných z jednoho telefonního čísla není omezen.

V případě, že účastník soutěže nesplní některou z výše uvedených podmínek, bude jeho odpověď považována za neplatnou.

Účastníci soutěže, kteří zaslali platnou a správnou odpověď prostřednictvím SMS zprávy doručené do SMS centra, a to z jednoho telefonního čísla postupují do finále.

 1. Finále – určení výherní SMS

Ve finále budou určeny výherní SMS z těch účastníků soutěže, kteří zaslali prostřednictvím SMS zpráv doručených do SMS centra platnou a správnou odpověď a splnili všechny podmínky pravidel této soutěže.

 1. Způsob určení výherní SMS:

Výherní SMS budou určeny dle následujícího klíče:
N x C / X, přičemž „N“ je počet všech SMS se správnou odpovědí, které splňují podmínky dle bodu 5 a „C“ je číslo vydání časopisu EPOCHA ve kterém probíhá poslední soutěžní díl celého soutěžního cyklu a číslo „X“ je náhodně zvolené celé číslo od 1 do 1000. V případě, že výsledné číslo nebude celé číslo, zaokrouhluje se dle matematických standardů na celá čísla.

 1. místo N x C / 32
 2. místo N x C / 40
 3. místo N x C / 250
 4. místo N x C / 75
 5. místo N x C / 200
 6. místo N x C / 111
 7. místo N x C / 93
 8. místo N x C / 667
 9. místo N x C / 482
 10. místo N x C / 512
 11. místo N x C / 888
 12. místo N x C / 463
 13. místo N x C / 51
 14. místo N x C / 79
 15. místo N x C / 57
 16. místo N x C / 873
 17. místo N x C / 963
 18. místo N x C / 325
 19. místo N x C / 746
 20. místo N x C / 80
 21. místo N x C / 555
 22. místo N x C / 397
 23. místo N x C / 714
 24. místo N x C / 701
 25. místo N x C / 105
 26. místo N x C / 432
 27. místo N x C / 42
 28. místo N x C / 960
 29. místo N x C / 524
 30. místo N x C / 23
 31. místo N x C / 46
 32. místo N x C / 882
 33. místo N x C / 71
 34. místo N x C / 33
 35. místo N x C / 600
 36. místo N x C / 666
 37. místo N x C / 777
 38. místo N x C / 70
 39. místo N x C / 100
 40. místo N x C / 612
 41. místo N x C / 891
 42. místo N x C / 60
 43. místo N x C / 31
 44. místo N x C / 87
 45. místo N x C / 564
 46. místo N x C / 630
 47. místo N x C / 915
 48. místo N x C / 703
 49. místo N x C / 211
 50. místo N x C / 697
 51. místo N x C / 301
 52. místo N x C / 97
 53. místo N x C / 809
 54. místo N x C / 66
 55. místo N x C / 218
 56. místo N x C / 715
 57. místo N x C / 90
 58. místo N x C / 897
 59. místo N x C / 409
 60. místo N x C / 37
 61. místo N x C / 29
 62. místo N x C / 64
 63. místo N x C / 901
 64. místo N x C / 413
 65. místo N x C / 511
 66. místo N x C / 836
 67. místo N x C / 536
 68. místo N x C / 20
 69. místo N x C / 19
 70. místo N x C / 44
 71. místo N x C / 30
 72. místo N x C / 24
 73. místo N x C / 39
 74. místo N x C / 35
 75. místo N x C / 998
 76. místo N x C / 902
 77. místo N x C / 503
 78. místo N x C / 333
 79. místo N x C / 180
 80. místo N x C / 96
 1. Zveřejnění výherce

Výherce bude zveřejněn v časopise EPOCHA v č. 25/2017.

 1. Zaslání výhry

Výhra bude výherci zaslána nejpozději do 30 dnů od zveřejnění od zveřejnění výherců v časopise EPOCHA č. 25/17.

Výhru pořadatel, provozovatel a organizátor soutěže odešle na adresu, která je uvedena ve výherní sms.

Obecná ustanovení:

 1. Pořadatelem, provozovatelem a organizátorem soutěže je RF Hobby s. r. o., Bohdalecká 6/1420, Praha 10, 101 00; tel.: 420 281 090 611, e-mail: sms@rf-hobby.cz
 2. Poskytovatelem SMS služeb je Airtoy a. s., reklamace@airtoy.cz, infolinka: 602 777 555, platmobilem.cz.
 3. Technický servis zajišťuje ATIMARO Trading Company, s. r. o.
 4. Cena SMS je 9 Kč včetně DPH.
 5. Účastníkem soutěže je považovaná osoba užívající a držící mobilní telefon se SIM kartou s telefonním číslem, ze kterého byla odeslána SMS. Svojí účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je oprávněným uživatelem telefonního čísla, ze kterého odesílá SMS.
 6. Zúčastnit se soutěže mohou pouze osoby s trvalým pobytem v ČR. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti RF Hobby s. r. o. a spolupracujících společností. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, ztrácí na výhru nárok. Nárok na výhru zaniká i v případě, že provozovatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
 7. Výhry nejsou vymahatelné soudní cestou. Kompletní znění pravidel je uloženo u provozovatele soutěže a zveřejněno na www. rf-hobby.cz.
 8. Společnost RF Hobby s. r. o. si jako provozovatel vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla, nebo ze závažných důvodů zrušit celou soutěž.
 9. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže provozovatelem, jakožto správcem, za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce zahrnující i zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu neurčitou, resp. do vyjádření nesouhlasu účastníka s dalším zpracováním osobních údajů.
 10. Účastník soutěže, který poskytl osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jejich likvidaci a další práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb. Udělení souhlasu je dobrovolné a účastník může kdykoliv na adrese správce požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci. V případě pochybností, která se týká zpracování jeho osobních údajů, se účastník může obrátit s dotazem na správce. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 11. Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jeho jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech provozovatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.
 12. Bude-li soutěžící pořadatelem vyzván, je povinen za podmínek stanovených pořadatelem umožnit pořízení obrazového záznamu (fotografie) vlastní osoby ze strany pořadatele či pořadatelem pověřené třetí osoby; v případě, že k tomu bude soutěžící pořadatelem či jím pověřenou třetí osobou v souvislosti s pořizováním svého obrazového záznamu (fotografie) vyzván, je rovněž povinen prokázat svoji totožnost předložením platného občanského průkazu.
 13. V případě neposkytnutí souhlasu dle tohoto ustanovení, případně neuposlechnutí jakékoliv výzvy pořadatele dle předchozí věty ztrácí soutěžící na výhru nárok a bude nahrazen novým výhercem.
 14. Tím se míní, že soutěžící neuposlechl výzvu pořadatele ve smyslu tohoto ustanovení i v případě, kdy se pořadateli nepodaří soutěžícího ani do 5 hodin od obdržení první SMS s informací o výhře kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů, se kterými se soutěžící zapojil do soutěže, popř. pokud v téže lhůtě soutěžící nezašle pořadateli na jeho výzvu informace o adrese pro zaslání výhry. Za neuposlechnutí výzvy pořadatele bude považován i každý další případ, kdy soutěžící jiným způsobem neposkytuje přiměřenou nezbytnou součinnost pro realizaci práv pořadatele dle tohoto ustanovení.
 15. Soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany provozovatele než uvedená v těchto pravidlech.
 16. Provozovatel neodpovídá za nedoručení soutěžních SMS zpráv či za jakékoli technické problémy spojené se zasláním SMS zprávy.
 17. Soutěžní SMS lze posílat pouze ze standardních telefonních čísel, u kterých je možné telefonní číslo identifikovat. SMS zprávy z internetových SMS brán nebo pevných telefonních linek jsou ze soutěže vyloučené.
 18. Při obdržených SMS zprávách bude automaticky vytvořený záznam obsahující mobilní telefonní číslo, datum a čas přijetí, obsah došlé SMS. Tyto získané informace jsou směrodatné pro určení výherců a vyřešení reklamací.
 19. Výhry budou doručovány pouze na území ČR.
 20. Výhry, které nebude možné výhercům doručit, anebo je výherci nepřevezmou dle pokynů provozovatele, propadají bez náhrady ve prospěch provozovatele.
 21. Provozovatel není odpovědný za jakékoli případné škody vzniklé v souvislosti s používáním výher.
 22. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry nelze vymáhat právní cestou.

RF Hobby si plně vyhrazuje právo uspořádat soutěž dle svého uvážení s jiným množstvím titulů, než je uvedeno výše.