Kniha „Malíř vzpomínek“: MIRKA STROUHALOVÁ, OSTRAVA