Děkujeme za velmi hojnou účast v naší FB soutěži o vstupenky na veletrh For Kids.

Výherci obdrželi před pár okamžiky vstupenky do e-mailu a my jim přejeme krásné zážitky na veletrhu.

T. Korolovič
J. Nágl
P. Housková
Varga
J. Zálková
A. Vallová
M. Zavadilová
L. Zavadilová
K. Fricová
Z. Tesař
A. Bliml
M. Bohuňková
J. Mařicová
M. Marica
A. Jelínková
J. Vymetalikova
M. Hošková
Bahenska
S. Uhrin
K. Marková

Krásný den přeje

Ivana Přibyslavská
ředitelka odd. distribuce a marketingu
a celé vydavatelství RF Hobby s.r.o.