JANA GULÁŠOVÁ, KLADNO
HANA PROCHÁZKOVÁ, PŘEROV
MARIE MATĚJKOVÁ, PRAHA