kniha „Bájná prasíla“: JANA HANÁKOVÁ, LIBINA 
ručníky Matějovský: MILADA BARTOŇOVÁ, DOLANY 
HAIR woman – přípravek na vlasy: ZDENĚK VÁVRA, PLZEŇ