1. místo Klara Kaja Machu

2. místo Tereza Cízová

3. místo Bohumila Hanáková

4. místo Pavel Kulich

5. místo Božena Beláčeková

6. místo Bety Stred

7. místo Zdena Báčová