O paměťová hra MEMOARRR:

Petra Novotná, Praha
Lucie Králová, Olomouc
Filip Pokorný, Odry