o kniha „DOMOV JE MÍSTO ODKUD TĚ NEVYHODÍ… ani když vyrosteš“

 HANA NAJMANOVÁ, PRAHA
 DANUŠE CHVOJKOVÁ, MOST
 LUDMILA NOVOTNÁ, KLADNO