Vydavatelství RF HOBBY

Vám děkuje za Vaši přízeň v tomto roce

a přeje Vám šťastný a úspěšný nový rok 2019