… o rozpínání vesmíru

… o budoucnosti kosmu

… o kvantových částicích, které skáčou do jiných galaxií

… o výzvách teoretické fyziky

… o seriálu Génius: Einstein

 

  1. rozhovor časopisu 21. STOLETÍ

Dá se považovat za „einsteinologa“, vyučuje teoretickou fyziku se zaměřením na teorii gravitace, o fyzice mluví s láskou a o Einsteinovi s úctou. „Byl to zcela výjimečný člověk. Opravdový génius, který se rodí jednou za stovky let,“ říká profesor Jiří Podolský.

V budově Matematicko-fyzikální fakulty sedí až v 10. patře. O pár desítek metrů blíž vesmíru, který ho láká od dětství. V jeho knihovně leží mimo jiné 15 knih, které překládal, učí nejlepší mladé fyziky v republice a dělá vědu. Vědu, která se snaží popsat a vysvětlit vše. O teoretické fyzice mluví jako o „kabale“, je unešený tím,  že svět a vesmír se dají zapsat pomocí pár symbolů, které se vejdou třeba na tričko. „Vesmír je dynamický, vyvíjí se, uplatňuje se v něm šipka času. Je jedinečný, úžasný a díky fyzice my můžeme nahlížet do jeho hlubin i na jeho prapočátek.“

 

vizitka

prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc.

profesor na Ústavu teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Autor více než 100 původních vědeckých prací, spoluautor několika odborných knih, pedagog, překladatel, recenzent mezinárodních odborných časopisů, popularizátor vědy…

„K teoretické fyzice jsem se dostal přes astronomii. Ta mě bavila už od dětství. První naučné knížky, co jsem četl v osmi deseti letech, byly knížky o vesmíru. Od té doby mě fascinuje poznat jeho strukturu a fungování. A pochopil jsem, že pokud chci proniknout hlouběji, musím se naučit fyziku a fyzika se popisuje matematikou.“