Skip to content

Historie

;

Jak chladná byla doba ledová?

Když se řekne doba ledové, každého okamžitě napadne, že v té době muselo pořádně mrznout. Vědci se proto této zemské epoše podívají na zoubek a jejich výsledky pořádně...

Vyhnali poddaní Bořivoje I. kvůli křtu?

Na studené podlaze velkomoravského dvora sedí několik mužů. Je mezi nimi také Přemyslovec Bořivoj, k němuž se sklání svatý Metoděj. „Staň se křesťanem,“ pobízí ho biskup....

Král Jan zápasil se šlechtou i češtinou

Lucemburské velkovévodství je od našich západních hranic vzdáleno něco přes 400 kilometrů. Svou rozlohou nepřesáhne Středočeský kraj, přesto tento malý stát výrazně zasáhl do...

Vladislav II. na Barbarossu spoléhal marně

Fridrich Barbarossa ho už nepotřebuje. Zatímco dřív prokazoval českému králi respekt a úctu, teď se k němu chová jako k onuci! Nerespektuje Vladislavovo přání, že by měl na český...

Jsme rádi, že čtete naše časopisy

Patříte totiž mezi 2 300 000 čtenářů, kteří čtou některý z již více než 60 námi vydávaných titulů.
Těší nás, že vás časopisy RF Hobby baví a vážíme si vaší trvalé přízně!

Více o nás