V uplynulých měsících jsme dostali od čtenářů několik dotazů, proč se mezi výherci soutěžních křížovek neustále objevuje několik stejných osob. Ve svých dopisech vyslovovali i pochybnosti o regulérnost našich soutěží. Došlo to dokonce tak daleko, že celá záležitost byla ohlášena České obchodní inspekci, která následně u nás provedla kontrolu.

Trváme na tom, že jsou naše soutěže zcela transparentní, probíhají přesně podle pravidel uveřejněných na webových stránkách www.rf-hobby.cz, výherci jsou skuteční a všichni dostávají ceny, které vyhráli. Právě naše transparentnost je příčinou, že několik jedinců využívá svoji dobrou znalost herních pravidel ve svůj prospěch, kdy si větším množstvím zaslaných odpovědí z více telefonních čísel zvýší šanci na výhru.

V minulosti jsme přistoupili k několika úpravám pravidel tak, abychom dali stejnou šanci i běžným hráčům. Nová pravidla, která jsou platná od začátku letošního roku, by měla dávat skutečně rovné šance všem, kteří hrají o ceny v našich soutěžních křížovkách.

Česká obchodní inspekce velmi podrobně zkoumala naše pravidla, způsob losování i předávání výher a neshledala z naší strany žádná pochybení. Přesvědčit se o tom můžete v protokolu ze šetření České obchodní inspekce, který je dostupný zde: Oznámení o provedené kontrole.pdf.

Jan Zeman

Mediální ředitel RF Hobby