Na stole leží nenápadný list papíru zhusta popsaný číslicemi. Jde o telegram, který před pár okamžiky odeslal německý ministr zahraničí Arthur Zimmermann. Zašifrovaná depeše se ale dostane do rukou britské tajné službě, které se podaří psaní rozluštit. Co telegram obsahuje a jak moc ovlivní další směřování prvního celosvětového konfliktu v dějinách světa?

Síly obou válečných stran jsou prakticky vyrovnané. Celkem se do Velké války, jak se 1. světové říká před započetím té s pořadovým číslem dvě, zapojí bezmála 70 milionů vojáků, 8 milionů koní, 8 tisíc tanků, desetitisíce letadel a 120 vzducholodí. Dlouho to nicméně vypadá, že konflikt skončí patem. Nakonec se tak ale nestane. „Za nejvýznamnější zpravodajský triumf Velké Británie během první světové války bylo považováno dešifrování Zimmermannova telegramu,“ dozvídáme se od historika Jana Jandourka (*1965). Skutečně se pod německou