Nemoc COVID-19 a původce koronavirus SARS-CoV-2… Dvě složená slova staví desítky zemí do pozoru a rezonují celými kontinenty. Svět žije v režimu globálního stavu nouze, za hranou mimořádných událostí, a vyžaduje koordinovaný mezinárodní zásah. Celý svět stojí proti společnému nepříteli – malému viru.

Už 100 let nebylo lidstvo vystaveno tak velké globální hrozbě. Za celých 100 let věda a zdravotnictví nedržely víc pospolu než dnes. Ale zatímco před stoletím španělská chřipka zdecimovala populaci 10krát víc než celá 1. světová válka, tentokrát jsou vyhlídky mnohem nadějnější.

Česko se 1. března zařadilo k 68 zemím světa, kde se potvrdil koronavirus SARS-CoV-2. A šíří se dál. Ale jak dlouho? Kdy věda a medicína vyhrají? A kdy bude lék, aby se už zákeřná epidemie koronavirů nevrátila? Přinášíme ty nejzásadnější odpovědi.

Co to je koronavirus?

Samotným slovem koronavirus se označují viry…