Léta se táhnoucí proces je u konce. Římská inkvizice vynáší závěrečný verdikt. „Nazýváme tě, prohlašujeme a odsuzujeme, bratře Giordano Bruno, vytrvalým a zatvrzelým kacířem, který odmítl pokání,“ naslouchá drobný vyhublý muž slovům, jež zpečeťují jeho osud. Tohoto mnicha, vědce a filozofa nyní čeká strašlivá smrt v plamenech. Ale za co vlastně?

 

Při studiu jeho díla narazíme na jednu klíčovou větu. „Je nejen normální, ale i přirozené a nezbytné, že každá živá bytost pozvedá svůj hlas,“ uvádí ve svém spisu z roku 1584 O příčině, principu a jednotě italský renesanční myslitel Giordano Bruno (1548–1600). Vyjádří tím v podstatě své základní životní přesvědčení. Touží svobodně projevit svůj názor, bádat a uvažovat, nebýt svazován dogmaty. A je ochoten za to zaplatit i nejvyšší cenu. Než aby před katolickou církví odvolal své „kacířské“ myšlenky, raději shoří na hranici! Čím přesně však…