Průsmyk Roncevaux v Pyrenejích se zbarvuje krví pobitých bojovníků. Franští zbrojnoši se statečně brání oddílům nelítostných saracénů. Odpor proti přesile ale nemá naději na úspěch. Až v poslední chvíli jejich udatný vůdce uchopí svůj roh a z plných plic na něj zatroubí. Kdesi v horské úžlabině jej zaslechne francký král Karel Veliký. „Hle toť hrabě Roland,“ vyhrkne jeden z jeho vazalů. Panovník neváhá a spěchá svému oddanému synovci na pomoc.

Elitní válečník v těžkém kovovém brnění, který je stejně udatný na bojišti, jako galantní k dámám. Tak si zřejmě většina z nás představuje pravého středověkého rytíře. Hrdinu, co vždy stojí na straně slabších, nikdy neútočí zezadu či na nepřipraveného soka a věrně slouží svému pánu. AKTA HISTORY revue vám představí čtyři nejproslulejší bojovníky, jejichž jména se stala synonymy pro odvážné reky v plátované zbroji. Opravdu vždy bojovali podle…