Po ženské tváři se rozlévá výraz nevýslovné blaženosti. Zastavuje se dech, tělo slábne. „Zatímco duše tak hledá svého Boha, cítí, jako by omdlévala pod mocným náporem nezměrně sladké rozkoše,“ líčí španělská mystička Terezie z Ávily stav nejvyšší extáze. Není přitom jediná, kdo něco podobného prožije!

Mají neuvěřitelně realistické vidiny. Dostanou se do mystického pohroužení, v němž se osobně setkají s Bohem. Některé hluboce věřící osoby údajně dokážou dosáhnout velmi zvláštních stavů. „Mystický zážitek je přechodný, mimořádný zážitek vyznačující se pocity jednoty; harmonickým vztahem k božskému a všemu jsoucímu; euforií, pocitem nově nabytého poznání,“ uvádějí současní psychologové. V křesťanském prostředí nalezneme celou řadu velkých mystiků, mezi nimiž je nemálo příslušnic něžného pohlaví. Těm jejich zbožnost zajistí velkou úctu okolí i v dobách, kdy se na ženy obecně pohlíží jako…