Základem úspěšné přeměny původního objektu ve španělském koloniálním stylu ve vzhledově soudobé sídlo, poskytující moderní obytný komfort, začal naprostou destrukcí.

Majitelé rezidence ze sedmdesátých let minulého století pověřili realizací její rozsáhlé rekonstrukce
jihoafrickou společnost SAOTA, pro niž byla tato zakázka první na americké půdě. Pustili se do ní
z gruntu – z domu zbyl pouze dřevěný skelet, na jehož základě začala vznikat nová koncepce a dispozice, jež by splnila klientovo zadání. Úkolem realizačního týmu bylo maximalizovat užitnou plochu a otevřít ji inspirativnímu okolí, jež se díky velkorysému prosklení dostává hluboko do nitra půdorysu.