Stavba monumentální Babylonské věže začne velmi slibně a udělá z babylonských na nějaký čas nejdůležitější národ světa. Cíl je jasný. „Vztyčíme vysokou věž a její stavba národ sjednotí,“ míní obyvatelé města. Vybudováním věže se má babylonský národ stát supervelmocí, která vejde do dějin…

Nebudeme se dívat na koruny stromů zespodu, ale shora. Vybudujeme tak vysokou věž, že její vrchol bude sahat až k nebesům,“ řeknou si lidé a pustí se do stavby Babylonské věže. Podle Písma svatého se tak stane v zemi zvané Šineár. Když táhli na východ nalezli v zemi Šineáru pláň a usadili se tam,“ dozvídáme se z něj. Tajemné jméno v té době Židé používají pro označení Mezopotámie. Kde přesně ale věž vznikne, o tom nám bohužel nezanechají podrobnější informace. Zničit ji má podle Starého zákona Bůh. Ve skutečnosti to však může být někdo úplně jiný…

Postaví ji Gilgamešův dědeček?

Jedním z mála