Musíme to dotáhnout do konce, jinak budeme ztraceni,“ naléhá Kateřina Medicejská na svého syna, francouzského krále Karla IX. Ten je v rozpacích. Stojí před ním nejdůležitější rozhodnutí jeho života. „Pozabíjejte je všechny,“ prohlásí nakonec před královskou radou. Během několika málo hodin se pařížské ulice zalijí krví…

Desetiletí náboženských válek ve Francii dospěje z 23. na 24. srpna 1572 k jednomu z nejkrvavějších masakrů té doby. „Té noci dal totiž francouzský král Karel IX. na popud své matky Kateřiny Medicejské vyvraždit všechny hugenoty, jak se říkalo francouzským protestantům. Ti přijeli do Paříže při příležitosti svatby Karlovy sestry, katoličky Markéty z Valois a protestantského krále Jindřicha Navarrského a ještě pět dní se zdrželi ve městě,“ zmiňuje se současný německý spisovatel Wolfgang Kossak. To, co mělo být původně předpokládaným náboženským usmířením se tak nakonec…