V jediné Bibli je víc knih, než má průměrný člověk doma. Představuje menší knihovnou se 66 knihami, napsanými 44 autory v průběhu 1500 let. Je nejprodávanější a nejcitovanějším dílem světa, nejpřekládanější, nejrozšířenější, nejčtenější. Kdysi byla modlou a opravdu svatým písmem svatým. Zažila ale i časy, kdy byla popírána, zavrhována, ničena, vyhazována a tupena víc, než kterákoli jiná kniha na zemi.

Na to ale, že je Bible největší bestseller všech dob – a biblí nejrozšířenějšího náboženství na světě – , je také plná násilí, krve a vražd.

Vědci a historikové spočítali, že „bůh“ podle Bible přímo zabil 371 186 lidí a přes 2 000 000 nechal zabít svými lidmi. Tento součet přitom ani nezahrnuje potopu světa, Sodomu a Gomoru, egyptské prvorozené a další pohromy, u kterých se v Bibli neuvádějí přesná čísla počtu zabitých. Jaké další násilnosti se páchají v nejprodávanější knize všech dob? A…